Dokumendiregister

Siseministeeriumi dokumendiregistri avalikus vaates saab tutvuda ministeeriumi dokumentidega.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu saab ligi alates 1. jaanuarist 2005 registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumente dokumendiregistris ei näe, nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Kui sa ei leia otsitud dokumenti, siis palun esita meile teabenõue, sest dokument võib puududa avalikust registrist tehnilisel põhjusel. Teabenõuded on oodatud aadressile info@siseministeerium.ee.

Siseministeeriumi teenistujate puhkuste ja lähetuste korraldused leiad riigitöötaja iseteenindusportaali avalikust dokumendiregistrist.

Siseministeeriumi määruste eelnõusid (v.a ministeeriumi ja valitsemisala töökorraldust puudutavaid eelnõusid) menetletakse Eelnõude infosüsteemis. Vastuvõetud määrused avaldatakse Riigi Teatajas.

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumente saab otsida saab kas dokumentide loetelu või märksõna otsingu kaudu järgmiste dokumendiliikide alusel: sissetulev kiri, väljaminev kiri, leping, otsus, üldkäskkiri või personalikäskkiri. Täidetud peab olema vähemalt üks otsinguväli.

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente alljärgnevate andmeväljade järgi:

  • Vabateksti väli, kui soovid otsida kindlat sõna dokumendi kõigilt andmeväljadelt. Otsisõna pikkus peab olema vähemalt kolm tähemärki.
  • Pealkiri, kui soovid otsida dokumendi pealkirja järgi.
  • Registreerimise kuupäev, kui soovid otsida dokumenti selle registreerimise kuupäeva või kuupäeva vahemiku järgi.

Kindla kuupäeva järgi otsimiseks tuleb sisestada mõlemale kuupäevaväljale sama kuupäev. Näiteks kui soovite leida 04.03.2015 registreeritud dokumenti või dokumente, tuleb väljale "alates" sisestada kuupäev 04.03.2015 ning väljale "kuni" kuupäev 04.03.2015.

Alates teatud kuupäevast registreeritud dokumentide leidmiseks tuleb sisestada kuupäev ainult väljale "alates". Näiteks kui soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud alates 04.06.2014, siis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud alates 04.06.2014 (uuemad ees).

Kuni teatud kuupäevani registreeritud dokumentide leidmiseks tuleb sisestada kuupäev ainult väljale "kuni". Näiteks kui soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud kuni 04.06.2014, kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud kuni 04.06.2014 (uuemad ees).

  • Dokumendi liik, kui soovid otsida dokumendi liigi järgi.
  • Teine osapool, kui soovid otsida dokumendi saatja või saaja nime järgi.
  • Saatja viit, kui soovid otsida saatja asutuse dokumendi registreerimise numbri järgi.
  • Saabumis/saatmisviis, kui soovid otsida saabumise või saatmisviisi järgi.
  • Juurdepääsupiirang, kui soovid otsida dokumendi juurdepääsupiirangu järgi.
  • Juurdepääsupiirangu alus, kui soovid otsida dokumendi juurdepääsupiirangu aluse järgi. Aluse järgi otsides on soovitatav otsida ka seaduse lühendi järgi, nt AvTS (avaliku teabe seadus).
  • Juurdepääsu lõpu kuupäev, kui soovid otsida juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi. Sel väljal kehtivad samad otsingu tingimused mis väljal "Registreerimise kuupäev".

Dokumentide nimekiri

Otsingu tulemus kuvatakse tabelina. Ühele lehel kuvatakse 20 dokumenti. Kui tulemusi on rohkem, siis jaotatakse tabel lehekülgedeks.

Otsingu tulemustes kuvatakse kokku 100 esimest dokumenti, uuemad ees. Täpsema tulemuse saamiseks tuleb otsingut täpsustada.

Dokumendi metaandmete ja avalike failide nägemiseks klõpsa ükskõik millises veerus oleval tekstil.

Dokumendi andmete detailvaates kuvatakse täiendavad andmeväljad. Avalikke faile näeb osas "Failid" ja seoseid teiste dokumendiga osas "Seosed".

Viimati uuendatud 22.02.2021