Usulised ühendused

Aitame kaasa riigi ja kohalike omavalitsuste ning usuliste ühenduste ja nende struktuuriüksuste vaheliste suhete arendamisele.

Usuasjade osakond osaleb usuliste ühendustega seotud poliitikat kujundavate otsuste ettevalmistamises ja rakendamises, nõustab riiklikke ja omavalitsusinstitutsioone Eesti religioonisituatsiooni puudutavates küsimustes, korraldab kirikuvaradega seotud küsimusi, abistab usuühendusi enesekorralduse teostamisel ning analüüsib ja üldistab usuelu küsimusi.

Eestis on registreeritud üle kuuesaja usulise ühenduse, millest enamik kuulub kirikutesse või koguduste liitudesse. Suuremaid kristlikke kirikuid ühendab Eesti Kirikute Nõukogu.

Vaimulik sõlmib abielu 

Abielu saab sõlmida ainult vastava õiguse saanud vaimulik 

Loe veel

Koolitusmaterjalid

Siit leiab usuühendustele mõeldud koolitusmaterjale

Loe veel

Последнее обновление 27.10.2021