Riigieelarvelised toetused

Riigikogus riigieelarve eelnõu menetlemisel tehtud toetuste väljamaksmisel rakendatakse Siseministeeriumis "Riigieelarvelise toetuse andmise korda", kuid ei korraldata toetuse andmiseks konkurssi ega edastata esitatud taotlust hindamiskomisjonile.

2021. aasta riigieelarves on Riigikogu näinud ette siseministeeriumi haldusalas kodanikuühiskonna osakonnale toetused:

Riigieelarvelise toetuse andmise kord reguleerib Siseministeeriumi ja valitsemisala asutuste riigieelarvelise toetuse andmise põhimõtteid, taotluste menetlemise korda, toetuse kulude abikõlblikkust, toetuse tagasinõudmist ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist. Toetust eraldatakse käskkirjas kehtestatud tingimustel, millega nõustumisel peab toetuse saaja esitama ministeeriumile digitaalselt allkirjastatud nõustumuse. Samuti säilib võimalus toetuse välja maksmiseks lepingu alusel.

Taotlus ja aruanne tuleb saata e-postiaadressile info@siseministeerium.ee

Hetkel muid vabaühendustele avatud konkursse ei ole. Ülalnimetatud info on suunatud ainult riigieelarve menetlemisel lisandunud otsetoetuse saajatele.

Kontakt

Minna Harjo

Kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna nõunik

  • +372 5332 6793
  • minna.harjo@siseministeerium.ee

Viimati uuendatud 29.11.2021