Lennureiside broneeringuinfo

Lennuliiklus on viimase paarikümne aastaga oluliselt kasvanud, lendamisest on saanud üks levinumaid liikumisviise. Lennureiside turvaliseks ja sujuvaks korraldamiseks koguvad lennufirmad reisijate kohta erinevaid andmeid alates reisi marsruudist kuni inimese kontaktandmeteni välja. Need andmed talletatakse broneeringuinfos, mis on lühidalt tuntud kui PNR (Passenger Name Records).

Alates 2018. aastast hakkavad lennufirmad broneeringuinfot edastama politsei- ja piirivalveametile. Andmetest tekib ühtne andmekogu nimega BRIIS ehk broneeringuinfo süsteem.

Reisija jaoks ei muutu midagi
 

Lennuettevõtjad on reisijate isikuandmeid ja reisidega seotud broneeringuinfot kogunud ja töödelnud juba aastakümneid. Sealhulgas näiteks reisi kuupäevi, marsruuti, piletiinfot, kontaktandmeid, reisibüroo kontakte, maksevahendi kohta käivat teavet, istekoha ja pagasi infot.

Broneeringuinfo kogumine ei muuda reisija jaoks midagi, kõik toimub nii nagu seni. Lennufirmade jaoks muutub vaid see, et nad hakkavad edastama kogutavaid andmeid kesksesse politsei- ja piirivalveameti hallatavasse andmebaasi.

Isikuandmed on kaitstud

  • Kogutud broneeringuinfot töödeldakse ainult terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude avastamiseks, uurimiseks ja ärahoidmiseks.
  • Süsteem töötleb andmeid automaatselt, ametnikele kontrollimiseks saadetakse vaid kahtlust tekitanud andmed.
  • Süsteemile pääseb ligi piiratud hulk ametnikke, kellel on selleks otsene ametialane vajadus. Ametnike tegevus süsteemis pannakse logisse kirja ja see on kontrollitav.
  • Ametnikeni ei jõua kaugeltki kogu info – näiteks toidueelistused või inimese meditsiinilised näidustused eemaldatakse ametnikuni jõudvate andmete seast.
  • Broneeringuinfot säilitatakse viis aastat, kuid kuue kuu möödumisel isikuandmed peidetakse ning ametnikud ei pääse neile ilma juhtumiga kaasneva loata ligi. Peale viie aasta möödumist kustutatakse andmed süsteemist automaatselt. 

Kurjategijate avastamine ja kuritegevuse tõkestamine


Rahvusvaheline lennureisijate hulk kasvab iga aastaga, võrreldes 1980nda aastaga on lennureisijate arv mitmekordistunud. Ainuüksi Tallinna lennujaama läbis 2017. aastal ligikaudu 2,6 miljonit reisijat.

Lennureiside kättesaadavust ja mugavust kasutavad ära ka rahvusvaheliselt tegutsevad kurjategijad – terrorismiga seotud isikud, narkokullerid, inimkaubitsejad, salakaubavedajad ja teised.

  • Broneeringuinfo kogumine aitab tabada kurjategijaid ja avastada kuritegelikke võrgustikke. See muudab Eesti ja kogu Euroopa turvalisemaks.
  • Rahvusvahelistel kurjategijatel on reiside planeerimisel ja reisimisel teatud käitumis- ja  liikumismustrid, mille põhjal saame oletada kuritegelikku käitumist.
  • Infosüsteem analüüsib automaatselt selliseid kokkulangevusi ja nende tuvastamisel teavitab ametnikke, kes asuvad juhtumit põhjalikumalt uurima.
  • Lisaks saab broneeringuinfot võrrelda teiste riiklike ja rahvusvaheliste andmebaasidega, et koguda tõendeid.

Broneeringuinfo süsteem BRIIS
 

BRIIS on broneeringuinfo süsteem, mis on ühenduses nii Eesti kui rahvusvaheliste siseturvalisuse andmebaasidega. Koostöö aitab tuvastada täiendavaid seoseid raske kuritegevuse või terrorismikahtluste puhul.

Broneeringuinfo süsteemi võtavad 2018. aastal kasutusele kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Lisaks on broneeringuinfo süsteem kasutusel näiteks USA-s, Kanadas, Austraalias, Uus-Meremaal ja Mehhikos.

Riikides, kus broneeringuinfo on õiguskaitselistel eesmärkidel juba kasutusel, on õnnestunud selle abil tabada mitmeid terrorismis kahtlustatavaid isikuid, narkokaubitsejaid, inimkaubitsejaid ja salakaubavedajaid.

Infosüsteemi BRIIS arendamist ja rakendamist rahastatakse Euroopa Liidu Sisejulgeolekufondi ja siseministeeriumi vahenditest.

Viimati uuendatud 26.10.2021