Kodanikupäev

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. Kodanikupäeval tõstame esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse.

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. Kodanikupäeval tõstame esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse.

Kodanikupäeva eesmärgiks on teadvustada kodanikuks olemist ja tõsta selle väärtust.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal võttis Maanõukogu vastu määruse Eesti kodakondsuse kohta. Sellega loodi ametlikus tähenduses Eesti kodaniku mõiste. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele. Sel päeval juhime tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele.

Kandidaatide esitamise tähtaeg aastal 2021 oli 8. november.

Kodanikupäeva aumärgid ja aasta kodaniku tiitli annab pidulikul tunnustusüritusel üle siseminister. 

Äsja Eesti kodakondsuse saanud inimesed saavad oma kodakondsustunnistused kätte kodanikupäevale pühendatult samuti aasta lõpus pidulikel tseremooniatel Pärnus, Tartus ja Narvas.

Eestis tähistatakse kodanikupäeva 1998. aastast.

Kodanikupäeva aumärk

Siseministeerium tunnustab kodanikupäeva aumärgiga vastutustundlikke ja hoolivaid inimesi, kes on näidanud ennast kodanikuna parimast küljest, seda kas märkimisväärse panuse eest ühiskonna ellu, edendades kodanikukasvatust või vabatahtliku töö eest enda kogukonnas.

Kodanikupäeva aumärgi kandidaate saavad siseministrile esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Kandidaatide ettepanekud vaatab läbi siseministeeriumis loodud komisjon, kellel on õigus välja anda 15 aumärki. Komisjoni kuuluvad riigiasutuste ja kodanikeühenduste esindajad, samuti varasem kodanikupäeva aumärgi saaja.

Lisainfo kodanikupäeva aumärkide kohta: siseministeeriumi kodanikuühiskonna osakonna nõunik Marten Lauri (612 5203, marten.lauri@siseministeerium.ee).

Aasta kodanik

Siseministeerium kuulutab igal aastal välja aasta kodaniku konkursi. Tiitlile saavad kandideerida Eesti Vabariigi alalised elanikud ja kandidaate saavad esitada kõik soovijad. Aasta kodaniku aunimetusega tunnustatakse tegusana ja Eesti ühiskonna suhtes hoolivana silma paistnud inimesi.

Aasta kodaniku tiitli annab üle siseminister pidulikul kodanikupäeva tunnustusüritusel.

Viimati uuendatud 18.11.2021