Avatud on projektikonkurss kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome arenguprogrammi läbiviija leidmiseks

15.11.2021 | 10:06

Siseministeerium kuulutas välja projektikonkursi partneri leidmiseks, kes viib läbi arenguprogrammi kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele eesmärgiga suunata kohalikke omavalitsusi oma piirkonna elanike ning seal tegutsevate kogukondade ja vabaühendustega koosloomelisele koostööle.
    • Jaga

Seitsmele meeskonnale mõeldud arenguprogrammi läbiviija leidmise konkurss on siseministeeriumi rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsleri Raivo Küüdi sõnul ajendatud kevadel Siseministeeriumis läbiviidud intervjuudest kohalike omavalitsuste ja kogukondade esindajatega ning sellele eelnenud küsitlusest. „Neist ilmnes kohalike omavalitsuste selge vajadus läbimõeldumaks koostööks ja koosloomeliseks poliitikakujundamiseks kohalike elanikega. Samuti tõid intervjueeritavad välja ootuse kogukondade kaasamise mudeli järele, mida tulevikus praktiseerida.“

Arenguprogramm on järgmine samm koostamisel oleva „Sidusa Eesti arengukava 2021–2030“ tugevate kogukondade suuna ja kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamiseks, mis toetab ka Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022 eesmärke. Taotlusi arenguprogrammi läbiviija leidmiseks saavad esitada Eestis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
Taotluste esitamise tähtaeg on 29. november 2021 kell 15.00. Konkursi maht on 60 000 eurot ja seda rahastatakse riigieelarvest. Rohkem infot leiab siit. 

Siseministeeriumi kommunikatsiooniosakond