Lobitegevus

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.
Lobistidega suhtlemise hea tava

Valitsus kiitis 18.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.

Loe edasi
Korruptsiooniveeb

Huvide konflikti vältimise juhistega saab täpsemalt tutvuda ka korruptsiooniveebis.

Loe edasi

Kuupäev

Kohtumise teema

Lobisti või tema esindatava nimi
ja organisatsioon

Ametiisiku nimi

03.05.2021 Eesti Punase Risti roll Siseministeeriumi juhitavas vabatahtlike kriisidesse kaasamise võrgustikus Eesti Punane Rist Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
06.05.2021 Täpsustada strateegiliste partnerite konkurssitega seotud küsimusi Vabaühenduste Liit Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
10.05.2021 EEEL pöördumisest (14.04.2021, DELTA reg nr 2-1/259-1) Eesti Ehitusettevõtjate Liit Piret Lilleväli, varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler
20.05.2021 Läbirääkimised kodanikuühiskonna valdkonna strateegiliste partnerite konkursil kõrgeimad punktid saanud taotlejatega. MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
20.05.2021 Läbirääkimised kodanikuühiskonna valdkonna strateegiliste partnerite konkursil kõrgeimad punktid saanud taotlejatega. MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
20.05.2021 Meditsiinilendude temaatika MTÜ Eesti Kiirabikopter Kristian Jaani, siseminister
24.05.2021 Kohtumine virtuaalvääringute teemal LHV Pank Lauri Lugna, kantsler ning Veiko Kommusaar, sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler
24.05.2021 Läbirääkimised kodanikuühiskonna valdkonna strateegiliste partnerite konkursil kõrgeimad punktid saanud taotlejatega.  Vabaühenduste Liit ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
01.06.2021 Koostöökokkulepped Päästeliit Viola Murd, pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekantsler
01.06.2021 Eesti-Soome koostöövisioone hõlmav raport TalTech ja Eesti Välispoliitika Instituut Kristian Jaani, siseminister ning Veiko Kommusaar, sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler
14.06.2021 Võrgustiku kohtumine vabatahtlike kaasamisest kriiside lahendamisse Vabatahtlike kaasamise võrgustik Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
18.06.2021 Ministeeriumit eesootavad ja töös olevad tegevused ning partnerite planeeritud tegevused Strateegiliste partnerite ümarlaud Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
12.08.2021 Võrgustikupõhine kogukonna kaasamine - arutelupäev (SiLab) SiM osakond KÜO Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
16.08.2021 Kohtumine Proovikiviga noorte ideekonkursi korraldamise osas TLÜ Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
31.08.2021 Strateegiliste partnerite vahekohtumine Vabatahtlike võrkustike liit Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
03.09.2021 Arutlev seminar „Kogukonnakeskne lähenemisviis“ Vabatahtlike võrkustike liit Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
03.09.2021 BuildERS projekti tutvustus/arutelu BuildERS, Tartu Ülikool, Päästeamet ja OÜ Positium

Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler; Viola Murd, pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekantsler; Veiko Kommusaar, sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler

03.09.2021 Koostöökohtumine Telia Lauri Lugna, kantsler
14.09.2021 Vabatahtlike kaasamise võrgustik Vabatahtlike võrkustike liit Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
16.09.2021 RITA MobElu - Seminar Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
21.09.2021 Kohtumine Linnade ja Valdade Liiduga Linnade ja valdade liit Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler ning Veiko Kommusaar, sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler
21.09.2021 KOV koolituse keskse koordineerimise analüüs, sisend tegevuskavasse ja järgmine kohtumine Regionaalhalduspoliitika osakond, Rahandusministeerium Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
21.09.2021 ARVAK kohtumine Riigikantselei Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
29.09.2021 Ingliskeelne nõustamine MAKides KÜSK Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
30.09.2021 Veebiseminar „Kust tulevad omavalitsuste tulud tulevikus?“ Arenguseire Keskus Raivo Küüt, rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler

Последнее обновление 18.10.2021