Valitsemisala asutused

Siseministeerium koos allasutustega seisab selle eest, et iga Eesti elanik tunneks, et tal on siin turvaline elada ning Eesti piir ja riigikord oleks hoitud. Meie haldusalas töötab üle 8000 inimese, kes kaitsevad iga päev inimeste elu ja vara – nende hulgas politseinikud ja päästjad, piirivalvurid ja häirekeskuse töötajad.
Häirekeskus

Häirekeskuse ülesanne on olla esimene abistaja hädaolukorras ehk olukorras, kus ohus on inimes(t)e elu, tervis, vara. Häirekeskus juhib kiirabi, päästjad ja politsei abivajajani. Häirekeskus on võtmelüli abivajajate ja abiandjate vahel.

Loe veel

Politsei- ja Piirivalveamet

Politsei- ja Piirivalveameti peamised ülesanded on seotud avaliku korra tagamisega, süütegude uurimise ja ennetamisega, piiri valvamise, merepääste ning isiku Eestis viibimise aluste ja staatuse määratlemise ning isikut tõendavate dokumentide väljastamisega.

Loe veel

Päästeamet

Päästeametis on 5 valdkonda – ennetustöö, ohutusjärelevalve, päästetöö, demineerimine ja hädaolukordadeks valmistumine. 24/7 valmisolekus on 300 riiklikku päästjat ja 200 vabatahtlikku päästjat, nende jõududega jõutakse 15 minutiga appi 95%-le elanikkonnast.

Loe veel

Kaitsepolitseiamet

Kaitsepolitsei ülesandeks on  riigi julgeoleku tagamine teabe kogumise ja ennetusvahendite kasutamise abil ning süütegude uurimine Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses.

Loe veel

SMIT

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) on suurim riigi IT-asutus, kes loob ja haldab elupäästeks ja siseturvalisuse tagamiseks vajalikke infosüsteeme.

Loe veel

Sisekaitseakadeemia

Sisekaitseakadeemiast algab Eesti turvalisus. See on kool tulevasele ja juba töötavale päästjale, politseinikule, vangla- ning tolliametnikule, samuti valdkonna teadlasele. Sisekaitseakadeemia on kogu maailmas unikaalne õppeasutus, sest kogu riigi siseturvalisuse alane õpe on koondatud ühte organisatsiooni.

Loe veel

Viimati uuendatud 12.03.2021